Hand en polsklachten

Symptomen bij hand en polsklachten

Bij hand en pols klachten heeft u pijn rond of in het polsgewricht als u uw pols beweegt of belast, en soms ook als u de pols stil houdt. Soms straalt de pijn vanuit de pols uit naar de vingers in de vorm van pijn of tintelingen, of juist richting de elleboog. Dit zegt dan vaak iets over het soort aandoening dat onderliggend is aan de polsproblemen. De pijnklachten aan uw pols kunnen uw dagelijkse bezigheden en uw sport of werk sterk belemmeren.

Hoe ontstaat pijn in de pols en hand?

Pijn in de pols kan plotseling of geleidelijk ontstaan. Het betreft vaak een aandoening aan de pezen of zenuwen die in de pols lopen. Vrijwel altijd komen de polsklachten door overbelasting of een verkeerde stand van het polsgewricht. Dit kan tot gevolg hebben dat er bijvoorbeeld een zwelling ontstaat in de Carpale tunnel (ook wel Carpale tunnel Syndroom genoemd). Er ontstaat dan een overdruk door een toename van vocht in het polsgewricht wat de uitstraling van pijn en tintelingen tot gevolg heeft. Vooral lang dezelfde bewegingen maken of leunen op de pols kunnen de klachten verergeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mountainbiken of computerwerk. De precieze oorzaak van het ontstaan van de pijn aan de pols is door uw fysiotherapeut vaak goed te achterhalen.

Wat kan er aan de hand zijn bij hand en polsklachten?

Vaak is er sprake van een gecombineerde en complexe problematiek. Pijn in de hand en pols kan vele oorzaken hebben. Het is belangrijk dat u een afspraak maakt bij de fysiotherapeut zodat deze de onderliggende aandoening kan diagnosticeren. Bepaalde aandoeningen zoals een peesontsteking of zenuwbeknelling in de pols hebben een bepaald klachtenpatroon. Uw fysiotherapeut kan bijvoorbeeld één van de volgende problematieken achterhalen;

  • Peesontsteking in de pols
  • Carpale Tunnel Syndroom (CTS)
  • Dupuytren

Andere oorzaken zijn;

  • Artrose van de pols of vingers
  • Bacteriële infectie
  • Kneuzing van het polsgewricht of vingers
  • Breuk

Peesontsteking in de pols

In de pols lopen erg veel pezen. Deze pezen moeten de vingers (en pols) buigen en strekken. Deze pezen zijn over het algemeen relatief kwetsbaar en liggen dicht op elkaar. Ook passeren veel van de pezen in de pols de Carpale tunnel. Een peesontsteking in de pols is erg vervelend en kan worden veroorzaakt door een veel herhaalde beweging of het structureel leunen op de pols. Wanneer er een afwijking is in de stand van de pols kan dit eveneens een peesontsteking opwekken omdat er dan minder ruimte voor de pees overblijft. Een peesontsteking in de pols kan ook optreden in de peesschede. We spreken dan van een peesschede ontsteking. Deze vorm van een peesontsteking roept vaak op tot de productie van veel vocht wat kan leiden tot een Carpaal Tunnel Syndroom.

Carpaal Tunnel Syndroom

Wanneer bovenstaande zich afspeelt kan er een overdruk in de pols ontstaan door vocht tussen de pezen en de bovenliggende kapselbanden. De overdruk in de pols geeft een zeurende pijn en wanneer de pijn langer duurt kan het ook tintelingen richting de vingers geven. Op de lange termijn kan zelfs functie verlies optreden. U laat dingen dan makkelijker vallen en kunt moeite krijgen met schrijven. Wanneer u een vermoeden heeft op een Carpaal Tunnel Syndroom is het raadzaam zo snel mogelijk bij uw fysiotherapeut langs te gaan voor een diagnostisch onderzoek. Er wordt dan gekeken of behandeling mogelijk is. Shockwavetherapie pakt waar mogelijk de oorzaak aan waardoor de vochtproductie terugloopt en de overdruk in de pols afneemt.

m. Dupuytren

Bij m. Dupuytren ontstaan er bindweefselknobbels in de hand rond de pezen die de vingers buigen. Het ontstaan van de bindweefselknobbels en strengen wisselt van enkele maanden tot vele jaren. De bindweefselknobbels in de handpalm kunnen pijnlijk en afhankelijk van het beroep ook hinderlijk zijn. De bindweefselstrengen kunnen het strekken van de vinger beperken. De vinger staat dan in een gebogen stand en de hand kan niet geheel plat op tafel gelegd worden. Soms kan de streng tot gevoelsstoornissen in de aangedane vinger leiden doordat het de zenuw beklemt. De ziekte doet zich meestal voor in beide handen (50%) en vaak zijn de ringvinger en pink het eerst aangedaan. De ziekte komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Doorgaans kan shockwavetherapie verlichting geven bij deze klachten maar ze nooit helemaal doen verdwijnen.