Piriformis syndroom

Wat is het Piriformissyndroom?

Het Piriformis syndroom kenmerkt zich door pijn in de bilregio. Deze pijn wordt veroorzaakt door een spier dieper gelegen in de bil. Wanneer de spier (Piriformis) te veel onder spanning staat kan deze druk uitoefenen op de onderliggende zenuw (n. Ischiadicus) met uitstralende pijn aan de achterzijde van het bovenbeen tot gevolg. Men spreekt dan soms van de term “Ischias”. Het kan ook zijn dat de pees van de Piriformis ontstoken is geraakt. De symptomen lijken dan ook wel een beetje op die van een slijmbeursontsteking in de heup. Dit komt vaak door overbelasting en is goed behandelbaar met shockwavetherapie.

Piriformis klachten en factoren

Onder andere de volgende factoren kunnen de kans op bil pijnklachten vergroten;

  • Veel tillen vanuit gehurkte houding
  • Lang in één houding zitten of staan
  • Repeterend werk doen
  • Plotselinge, hevige inspanningen
  • Overgewicht
  • Stress
  • Roken

Piriformis oefeningen

Naast een ongeluk kunnen te weinig bewegen of een verkeerde houding oorzaken zijn van een piriformis syndroom. Iemand die voor zijn werk veel zit, kan door een verkeerde zithouding en onvoldoende stimulans van de spieren een piriformis syndroom ontwikkelen. Om een piriformis syndroom te voorkomen, doet u er dan ook goed aan voldoende te sporten en gezond te eten. Verantwoord bewegen en voldoende mineralen en vitamines ter ondersteuning dragen bij aan een gezonde levensstijl en verlagen daarmee de kans op klachten als gevolg van een piriformis syndroom.

  • Piriformis peesontsteking

De Piriformis hecht aan bij de buitenzijde van het heup bot. De functie is het bij elkaar houden van het bekken en het schuin naar achteren bewegen van het been. Wanneer er een overbelasting van de spier ontstaat kan de pees bij de aanhechting gaan ontsteken. De heupklachten aan de buitenzijde van de heup worden dan ook wel eens verward met een slijmbeursontsteking omdat het op bijna dezelfde locatie pijn doet. Het is daarom belangrijk altijd een echografie te laten maken alvorens u een injectie laat zetten door een arts. Zo weet u precies wat er aan de hand is en heeft de behandeling meer succes. Een ontsteking aan de Piriformis pees is doorgaans goed behandelbaar met shockwavetherapie.

Behandeling van Piriformis peesontsteking met shockwavetherapie

Shockwavetherapie kan helpen de spier te ontspannen. Daarmee gaat de spanning van de pees af waardoor herstel beter kan plaatsvinden. Daarnaast kan met shockwavetherapie het lichaamseigen herstelvermogen worden bevorderd. De irritatie bij de aanhechting van de Piriformis zal dan sneller verholpen zijn.

Behandeling van Piriformis peesontsteking met fysiotherapie

Zoals eerder omschreven ontstaat de klacht vaak door een overbelasting vanuit sport of werk i.c.m. een onstabiel heupgewricht. Fysiotherapie en/of manuele therapie is daarom onmisbaar bij de behandeling van bil pijn en Piriformis klachten.
Een traject met shockwavetherapie voor pijn in de bil of heup zal dan ook altijd worden aangevuld met fysiotherapie. Zo kunnen de klachten in de toekomst ook worden voorkomen.

Behandeling van pijn in de bil regio

De behandeling van bil pijn veroorzaakt door het Piriformis syndroom is gericht op het achterhalen van de oorzaak van de pijn. Shockwavetherapie kan in veel gevallen directe verlichting geven. Op de langere termijn zal fysiotherapie en oefentherapie effectief zijn om de klachten in de toekomst te kunnen ondervangen.
Wilt u snel van bilklachten af zijn? Neem direct contact op met Cardo Healthcare en wij kunnen snel aan de slag met uw behandelplan.